Checklist voor vervalste Bijbels

De in de folder genoemde Bijbels zijn gecontroleerd a.h.v.162 referenties die daaronder  worden vermeld. De moderne protestantse vertalingen laten TWEEMAAL zoveel verzen weg als de officiele „Bijbel“ van de Kerk van Rome uit de donkere Middeleeuwen (zie nr 14). De hedendaagse gehersenspoelde valselijk genaamde „wetenschap“ (zie 1 Tim.6:20, in SV 1637: ALLE nieuwe Bijbels hebben het vers veranderd!), de zgn „Alexandrijnse Cultus“ grijpt terug op een 1 % minderheidstekst waarvan de belangrijkste manuscripten uit de prullenbak van een klooster (Sinaiticus) en de bibliotheek van de mens der zonde in Rome komen (Vaticanus). Beide vervalsingen hebben de Apokriefe boeken als ONDERDEEL van de Schrift in hun manuscript staan, en de eerstgenoemde heeft ook in het Nieuwe Testament twee Apokriefe boeken  opgenomen. Dit in tegenstelling tot de basis voor de SV 1637, Engelse KJB 1611,  Duitse Luther Bijbel (1523-1545) die 99% van het manuscriptenbewijs (meer dan 5.500 manuscripten) als grondslag voor hun Nieuw Testamentische tekst heeft, de zgn, „Textus Receptus“.

   9970 Woorden zijn op 5604 plaatsen in een Textus Receptus veranderd, weggelaten of toegevoegd door de zgn. Westcott en Hort Griekse tekst. Dat vormt de grondslag voor het Nestle-Aland Grieks Nieuw Testament, wat wederom de basis vormt voor de alle moderne Nieuwe Testamenten, waaronder de oecumenische NBV 2004. Hier volgt slechts een steekproef om u een overzicht te geven. 9970 Veranderde woorden komt overeen met het hele boek Romeinen. De Nestle-Aland tekst is KORTER dan de AanvaardeTekst (Textus Receptus) in 2886 woorden, hetwelk overeenkomt met het wegnemen van de eerste en  tweede Petrus Brief uit de Bijbel. COPYRIGHT © 1997, 2004 Nico.C.Verhoef, Ph.D.

 

Deze lijst is ook op A3 formaat te bestellen: vragen@sv1637.org.

COPYRIGHT © 1997, 2004 Nico.C.Verhoef, Ph.D.

Checklist voor vervalste Bijbels

Vermissingen en Toevoegingen

VERMISSINGEN EN TOEVOEGINGEN

 
Dit is een uitwerking van teksten uit de Checklist voor vervalste Bijbels, zodat u de teksten uit de verschillende Bijbels naast elkaar kunt zien en vergelijken.

 

copyright THE EYE OPENER PUBLISHERS

P.O. Box 7944

Eugene, Oregon.U.S.A. 97401
 

Voor de Nederlandse Bijbels bewerkt door P.Schiettekatte

Ook als PDF

 

Vermissingen en Toevoegingen

De Herziene Staten Vertaling (HSV 2006): Satans vervalsing

De Herziene Staten Vertaling (HSV 2006): Satans vervalsing

Door N.C.Verhoef, Ph.D.

30-11-2010

 

Vervalsing is het namaken of goed kopieëren met de bedoeling te bedriegen. De grootste manier van bedrog en misleiding is vervalsing. De meester in het verleiden en misleiden is satan. De Heilige Schrift (de Staten Vertaling 1637, uitgave GBS te Leerdam, voortaan afgekort tot SV 1637) waarschuwt in 2 Korinthe 11:14-15 voor satans misleiding: “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.“ Jesaja 14:14 openbaart zijn uiteindelijke bedrog: “…ik zal den Allerhoogste gelijk worden.“

Lees verder

De Gemeente Groei Beweging & Doelgerichte Gemeente TEGENOVER De Bijbel

De Gemeente Groei Beweging & Doelgerichte Gemeente TEGENOVER De Bijbel. Een vergelijkingstabel door James Sundquist en H. & M. Thomassen

Klik hier aub

www.SV1637.org