Boekenlijst

Laatst bijgewerkt op 14-04-2013

 

 

 Stichting Bijbelgelovende Baptisten

 Noordhorn 

Nederland

ING-rekening: 5391618 

IBAN: NL89 INGB 0005391618

BIC: INGBNL2A

   KvK  02086914

 

 

 

 

Te bestellen bij:  vragen@sv1637.org 

 

Al de bestellingen komen binnen bij de voorzitter die vervolgens opdracht geeft om vanuit Noordhorn uw bestelling te verzenden.

 

Boek van de maand:  G.A. Riplinger, Hazardous Materials

te bestellen bij ons voor € 30,-

 

Op 1200 pagina´s worden de gevaren beschreven van Griekse en Hebreeuwse woordenboeken, - teksten en - hulpmiddelen, geschreven door ongelovigen, die woord-voor-woord de Reformatie Bijbel tekst veranderen en aanvallen.

 

 

Literatuur ter introductie:

Nederlands:

 

NIEUW!


 

 

 

 

 

Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Openbaring 3:19

In die dagen was er geen koning in Israël; een iegelijk deed, wat recht was in zijn ogen. Richteren 21:25

 

 

 

Inhoud

Inleiding

I.De Heilige Schrift

II. Leer versus Onderwijs

III. Voorbeelden van vervalsing

 

€ 2,-

 

 Een boekje van 50 pagina`s waarin de "Heilige Schrift" wordt gedefinieerd, het belang van gezonde leer wordt beschreven (versus het moderne woord "onderwijs"), meer dan 50 voorbeelden van vervalsing in de HSV leerstellig worden besproken, plus een schema met overzichtelijk de grootste veranderingen in de HSV die hun oorsprong vinden in de Rooms Katholieke- en Jehova Getuigen vervalste "bijbels".


De Volkomen Nederlandse Concordantie op de Statenvertaling 1637

Abraham Trommius

Leeuwarden 1750

2424 Pagina's in pdf in 3 delen

met compleet Hebreeuws en Grieks register

(dus niet de huidige verkorte versie!) op DVD.

€ 15,- / $ 25,- 

  voor een voorbeeld van de eerste 3 blz kunt u op de afbeelding klikken

 

 

*Dr.P.S.Ruckman,

Miljoenen verdwijnen          

32 blz. (met 13 gekleurde afbeeldingen)   €  4,-

 

Door op het plaatje te klikken kunt u alvast enkele bladzijden lezen. (Binnenzijde kaft, blz 1, 2 en 22, 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dr.P.S.Ruckman, 

Lichaam Ziel Geest

26 blz     € 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ray en Verhoef,

God schreef maar één Bijbel.

 226 blz.     € 15,-

 

Bevat een overzicht van de bewaring van de ware stroom Bijbels uit Antiochië (Syrië) en haar vruchten en die te vergelijken met de corrupte stroom „bijbels“ door de geschiedenis en haar vruchten. Zeventig Bijbels worden vergeleken en besproken a.h.v. 162 referenties, het bevat een overzicht en bespreking van de lezingen der kerkvaders, papyri, minuscule en majuskule manuscripten van de 4e tot en met de 15e eeuw, de vroege Bijbelversies en de lezingen der kerken door de eeuwen heen. Daarnaast worden de Rooms Katholieke voorkeuren van Westcott en Hort (grondleggers van de huidige Griekse Nieuwe Testamenten voor moderne Bijbel versies) vanuit hun eigen correspondentie, besproken en hun ketterijen uit eigen werken betreffende de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Verder wordt behandeld de invloed van de „Kerk“ van Rome, die van de Jezuiëten en die van de huidige liberale theologie op de moderne Bijbels, die ook onder evangelischen en orthodoxen heden ten dage worden geaccepteerd. De invloed van de twee meest corrupte stukken vrijzinnige literatuur in de geschiedenis der mensheid, Sinaiticus en Vaticanus wordt behandeld, via Origenes, Eusebius, Constantijn en de Latijnse Vulgaat op de moderne Bijbelversies (waaronder de NBV 2004) als ook hun connectie met de eerste „christelijk, oecumenische“ universiteit in Afrika.

 

 

*Dr.N.C.Verhoef,

 NBV 2004 een studie over afval.

(De weg terug naar de donkere Middeleeuwen via Rome)

48 blz.    € 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dr.P.S.Ruckman,

De Monarch der Boeken.

44 blz. (met veel gekleurde afbeeldingen)

 €  4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dr.P.S.Ruckman, Feit, Geloof, Gevoel    32 blz.    € 2,50

 

 

                                                              Tekst achterzijde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dr.P.S.Ruckman,

Hemel en Hel.

32 blz    € 2,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dr.P.S.Ruckman, Tongen, Tekenen en Genezing      47 blz.                                   € 2,50

*Dr.P.S.Ruckman, De twee opnames                           28 blz.                                      € 1,50 

*Dr.P.S.Ruckman, De Rechterstoel van Christus       40 blz.                                     € 1,50 

*Dr.P.S.Ruckman, Vier Oordelen                                52  blz.                                         € 1,50 

*Dr.P.S.Ruckman, Waarheen gaan de doden             40 blz.                                       € 1,50 

*Dr.P.S.Ruckman, Zeven Verborgenheden                48 blz.                                        € 1,50  

*Dr.P.S.Ruckman, Zeven Zevens                                48 blz.                                          € 1,50 

*Dr.P.S.Ruckman, Bijbelstudie, Kaarten & Samenvattingen       30 blz.                  €  5,-

 

*Dr.P.S.Ruckman,

Het Merkteken van het Beest.

58 blz (kleine letter!)    € 5,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Poster New Age Bijbel Versies .                                                                            €   0,20

* J. van Bruggen, De Tekst van het Nieuwe Testament.  42 blz.                      €   2,-

 

Engels:

* D.O. Fuller, Which Bible.                                                                                          € 13,-

* D.O.Fuller, True or False.                                                                                        13,-

* D.O.Fuller, Counterfeit or Genuine? Mark 16? John 8?                                   € 13,-

* Dr.P.S. Ruckman,The Christians Handbook of Manuscript Evidence.      10,-

* J.H. Son, The Bible Translation Test.                                                                    €   5,-

* J.J. Ray, God wrote only one Bible. (plus appendices: € 2,50)                      €  6,-

* J.J. Ray, New Eye-Opener.                                                                                       € 0,25

* Barry Burton, Lets Weigh the Evidence.                                                              €  5,-

*J.A. Moorman, When the KJV departs from the „Majority“ Text.                    16,-

* J.A. Moorman, Early Church Fathers a/t Authorized Version - A Demonstration! € 6,-

* J.A. Moorman, Early Manuscripts and the Authorized Version – A Closer Look! €15,-

* J.A. Moorman,Forever Settled - A Survey of the Documents and History of the Bible. € 21,-

* G.A.Riplinger, New Age Bible Versions.                                                                 € 15,-

* G.A.Riplinger, In Awe of Thy Word                                                                           € 30,-

* G.A.Riplinger, CD ROM  (Nuremberg Polyglott, 1599; Erasmus English commentary upon the New Testament,1548-49; Acts and Monuments of John Fox, 8 volumes, 1563 KJB; In Awe of Thy Word)   € 33,-

* G.A.Riplinger, Hazardous Materials                                                                         € 30,-

*Poster New Age Bible Versions.                                                                                € 0,20

*Poster New King James Omissions.                                                                         € 0,20

*E. Miller, A Guide to the Textual Criticism of the New Testament.                      €  7,-

*D.A.Waite, Heresies of Westcott and Hort.                                                               €  4,-

*D.A.Waite, Westcott’s Denial of Christ’s Bodily Resurrection.                           €  6,50

*E.W.Fowler, Evaluating Versions of the New Testament.                                    €  4,-

*Vance Ferrell,

The Evolution Cruncher.

(meer informatie op Evolution Facts)    €  6,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced material/ voor gevorderden:

Engels:

*G.R. Berry, Interlinear Greek_English New Testament.                                         € 25,-

*J.W.Burgon, The Revision Revised.                                                                          25,-

*J.W.Burgon, The Last Twelve Verses of Mark.                                                        € 15,-

* J.W.Burgon, The Traditional Text.                                                                              € 16,-

* J.W.Burgon,  The Causes of Textual Corruption.                                                  € 15,-

* J.W.Burgon,  Inspiration and Interpretation.                                                           € 25,-

*G.H. Coy, The Inside Story of the Anglo_American Revised New Testament.  €  12,-

*E.F.Hills, Believing Bible Study.                                                                                   €  15,-

*E.F.Hills, The King James Bible Defended.                                                               €  15,-

*H.C. Hoskier, Codex B and Its Allies (two volumes).                                              €  46,-

*W.N. Pickering, The Identity of the New Testament Text.                                       € 12,-

*Dr.P.S. Ruckman, The Christians Handbook of Biblical Scholarship.               € 15,-

*Dr.P.S. Ruckman, The Mythological Septuagint.                                                      €  9,-

*F.H.A. Scrivener, Plain Introduction to the New Testament Textual Criticism, 4th edition.  € 45,-

 

Betreffende Calvinisme:

*L.M. Vance, The Other Side of Calvinism.                                                                   € 28,-

 

 

 

 

 

*L.M. Vance, "Archaic Words and the AV 1611"

te bestellen bij Vance publications, FL, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betreffende straatprediking:

*G.Sutek,

Streetpreachers Manual    €  4,-

 (meer info op Streetpreaching.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nazorg Materiaal:

Jack Chick, Next Step/ Nächste  Schritt  €  5.50

 (meer info op Chick Publications)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Staten Bijbelconferentie: 7 DVD’s over Bijbelcorruptie en geschiedenis van de gemeente a.h.v. Op.2&3 (Dr. N.C.Verhoef  & Br. H.P.Thomassen)  € 42,-

 

*Jack Chick

DVD: Het Licht der Wereld   € 5,- 

(meer info op Chick Publications)

(Nederlands gesproken)

 

 

 

 

 

 

*4e King James zomerconferentie in Beatenberg (Zwitserland) door Dr. P.S.Ruckman. 7 DVD's   € 30,-

*Duits: 2 DVD’s over corruptie en superioriteit van de oude Luther Bijbel        € 15,-

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MP3 verkrijgbaar van de ACHTSTE NEDERLANDSE STATENBIJBELCONFERENTIE gehouden 29 en 30 december 2009 te Noordhorn: € 5,-

met daarop:

Bijbelstudie Kolossenzen 1 door Dr. N.C.Verhoef

Goede & valse Bijbels door Dr. N.C.Verhoef

Waarheidszoekers door dhr.H.P. Thomassen

Bijbelstudie Kolossenzen 2 door dhr H.P.Thomassen

Een rechte leer door Dr. N.C.Verhoef

Waar is de echte kerk, o Heer (Kerkgeschiedenis vanuit Bijbels perspectief) door dhr. H.P.Thomassen

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MP3 verkrijgbaar van de conferentie in Amsterdam (29,30, 31 dec. 2011). Sprekers Dr. N.C. Verhoef en br. H.P. Thomassen

Preken Dr. Verhoef: Gods hoven in de Schrift; Gods altaar (Ezra); Muren rondom de gemeente en het gezin (Neh.3)

Br. Thomassen: Bijbelgelovigen in Nederland

€ 5,-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Van de zomerconferenties in Duitsland en/of Zwitserland, zijn opnamen (CD's en/of DVD's) verkrijgbaar.

Voor informatie hierover kunt u bellen of mailen: tel: 0041 71 377 1743 (Zwitserland, of E-mail) , e-mail: vragen@sv1637.org
Wilt u a.u.b. rekening houden met enige levertijd?

 

 Prijswijzigingen voorbehouden. Prijslijst met grote verscheidenheid aan Reformatie Bijbels en Johannes Evangelieën als ook CD's met Bijbelonderwijs en preken ( in Nederlands en Duits) zijn op aanvraag verkrijgbaar.

 

Staten Vertaling 1637 (GBS)     8,-

King James 1611 (Cambridge) 5,-

Luther Bibel 1545                        € 20,-

Joh. Evangelie                              1,-

Gospel of John                            0,50

Chick tracts   stuk  0,15     per pakje 3,75

Informeer aub eerst even welke er op voorraad zijn.

Titels per 10.000 zijn verkrijgbaar bij: www.chick.com

 

Contactformulier

Het is ook mogelijk om te bestellen uit de catalogus van de BibleBaptist Bookstore, wilt u dan rekening houden met een langere levertijd?

www.SV1637.org