God schreef maar één Bijbel – Ray en Verhoef

15.00

Category:

Description

Bevat een overzicht van de bewaring van de ware stroom Bijbels uit Antiochië (Syrië) en haar vruchten en die te vergelijken met de corrupte stroom „bijbels“ door de geschiedenis en haar vruchten. Zeventig Bijbels worden vergeleken en besproken a.h.v. 162 referenties, het bevat een overzicht en bespreking van de lezingen der kerkvaders, papyri, minuscule en majuskule manuscripten van de 4e tot en met de 15e eeuw, de vroege Bijbelversies en de lezingen der kerken door de eeuwen heen. Daarnaast worden de Rooms Katholieke voorkeuren van Westcott en Hort (grondleggers van de huidige Griekse Nieuwe Testamenten voor moderne Bijbel versies) vanuit hun eigen correspondentie, besproken en hun ketterijen uit eigen werken betreffende de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Verder wordt behandeld de invloed van de „Kerk“ van Rome, die van de Jezuiëten en die van de huidige liberale theologie op de moderne Bijbels, die ook onder evangelischen en orthodoxen heden ten dage worden geaccepteerd. De invloed van de twee meest corrupte stukken vrijzinnige literatuur in de geschiedenis der mensheid, Sinaiticus en Vaticanus wordt behandeld, via Origenes, Eusebius, Constantijn en de Latijnse Vulgaat op de moderne Bijbelversies (waaronder de NBV 2004) als ook hun connectie met de eerste „christelijk, oecumenische“ universiteit in Afrika.