De H.S.V. – Hoogverraad aan de Heilige Schrift

2.00

Category:

Description

Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig en bekeer u. Openbaring 3:19 In die dagen was er geen koning in Israël; een iegelijk deed, wat recht was in zijn ogen. Richteren 21:25

Inhoud

Inleiding

I.De Heilige Schrift

II. Leer versus Onderwijs

III. Voorbeelden van vervalsing

Een boekje van 50 pagina`s waarin de “Heilige Schrift” wordt gedefinieerd, het belang van gezonde leer wordt beschreven (versus het moderne woord “onderwijs”), meer dan 50 voorbeelden van vervalsing in de HSV leerstellig worden besproken, plus een schema met overzichtelijk de grootste veranderingen in de HSV die hun oorsprong vinden in de Rooms Katholieke- en Jehova Getuigen vervalste “bijbels”.