Korte geloofsbelijdenis van de Stichting Bijbelgelovende Baptisten.

 

De Stichting valt onder de autoriteit van de Bijbel Baptisten Gemeente, een plaatselijke, onafhankelijke, Bijbelgelovende gemeenschap die de Bijbelse principes van een Nieuw Testamentische gemeente predikt, leert en praktizeert zoals wordt onderwezen in het woord van God.

 

De Bijbel

We geloven dat de enige, absolute, gezaghebbende regel voor geloof en praktijk het volmaakte, bewaarde woord van God is, voor Nederlandssprekenden de SV 1637, Statenbijbel (uitgave GBS, Leerdam; 2 Tim.3:16, Psalm 12:7-8).

 

Godheid.

We geloven dat dat er één God is, die eeuwig is in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – die gelijk zijn in macht en heerlijkheid en dezelfde eigenschappen als God bezitten

(1 Joh.5:7, Deut.6:4).

 

Jezus Christus

We geloven dat Jezus Christus God is, in Zijn maagdelijke geboorte, Zijn plaatsvervangende dood voor zondaars, Zijn letterlijke, lichamelijke opstanding en Zijn letterlijke lichamelijke hemelvaart en terugkeer naar deze aarde om duizend jaar te regeren (1 Tim.3:16, 1 Kor.15:3-4).

 

Goede werken

We geloven dat iedere religieuze persoon die vertrouwt op de sakramenten, de tien geboden, de kerk of zijn moraal om zich voor God te rechtvaardigen veroordeeld zal worden bij het oordeel voor de grote witte troon en verbannen wordt naar de poel des vuurs omdat hij zijn eigengerechtigheid in plaats die van Jezus Christus heeft geloofd (Rom.4:5,10:3-4).

 

Doop

We geloven dat de waterdoop voor de wederomgeboren gelovige dient plaats te vinden in water door onderdompeling in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Mat.28:19).

 

Gemeente Inzettingen

Doop en avondmaal omvatten de enige twee schriftelijke inzettingen voor de gemeente, doch geen van beiden heeft reddende macht (Luk.22:19,20)

 

Eeuwige zekerheid

We geloven in de eeuwige zekerheid van de opnieuw geboren gelovige als onderdeel van het lichaam van de Heere Jezus Christus en we onderschrijven een lichte bedelingenleer wanneer we die verzen bespreken in het Nieuwe Testament die anders lijken te leren

(Joh.10:28, Rom.8:38-39).

 

Afscheiding

We geloven dat Christenen moeten proberen godvruchtige levens te leiden en zich zoveel als mogelijk afscheiden van de wereld en haar verzoekingen en lusten. Dat zij elkaar dienen te bemoedigen en te dienen en vrijgevig proberen iedere Bijbelgelovige dienst te ondersteunen die actief probeert mensen tot Jezus Christus te leiden

(Rom.12:1, 1 Petrus 2:11-12).

 

Kerk en Staat

We geloven in de absolute scheiding van kerk en staat en dat de staat niet het recht heeft enige plaatselijke gemeente te dicteren hoe zij haar diensten, samenkomsten of eigendomszaken regelt (Hand.5:29). Iedere Christen is onderworpen aan de overheid en dient voor haar te bidden (Rom.13:1-7, 1 Tim.2:1-4).

 

Wederkomst van Jezus Christus

We geloven in de onmiddelijke terugkeer van de Heere Jezus Christus naar deze aarde om Zijn “bruid” weg te voeren voordat Daniëls zeventigste week (“de Tijd van Jakobs verdukking”) begint. Dat Hij terug zal keren na de „Bruiloft van het Lam“ om over het „Huis Jakobs“ te regeren in Jeruzalem op de „Troon Davids“ (1 Thes.4:16-17, Luk.1:32-33).


U kunt de Stichting steunen door gebed en door producten van de Stichting af te nemen (zie boekenlijst). Als u ons wilt steunen middels een gift dan stellen wij het op prijs dat u eerst even contact met ons opneemt.


Stichting Bijbelgelovende Baptisten is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI:

Op basis hiervan is de Stichting vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht, zodat giften geheel aan het werk van de Stichting ten goede komen. De giften die u aan de Stichting doet zijn belastingaftrekbaar. 


In Noordhorn zit ook een Bijbelgelovende Baptisten Gemeente.

 

Klik hier voor de site(http://www.bijbelgelovendebaptistennoordhorn.nl/home)

 

Voor meer informatie kunt u schrijven, bellen of mailen met:

BibelBaptisten Gemeinde:
Oberer Baumgarten 18, CH-9127 St. Peterzell, Zwitserland
 

e-mail

tel: 0041 71 3771 1743

Bijbelgelovende Baptisten Gemeente tel: 0594 507389  e-mail